Thiết kế nội chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt

Thiết kế nội chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt

  • Chủ đầu tư: A Đoàn
  • Địa chỉ: Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt
  • Diện tích thông thủy: 95m2
  • Style: Neo Classic (tân cổ điển)
  • Đơn vị thiết kế thi công: Nội Thất Gia Vũ

mặt bằng chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 1 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 2 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 3 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 4 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 5 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 6 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 7 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 8 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 9 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 10 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 11 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 12 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 13 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 14 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 15 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 16 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 17 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 18 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 19 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 20 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 21 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 22 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 23 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 24 thiết kế nội thất chung cư Pacific Place 83B Lý Thường Kiệt 25

line
Translate »
Liên hệ